แหล่งรวม ข้อมูล ทุกอย่างของ แม่สาย ในมือคุณ

www.maesai.info

www.maesai-info.com

www.measai.com

วัด / โบสถ์ / มัสยิด

วัดมงคลธรรมกายาราม
วัดถ้ำผาจม
 
 
 
 
 
 

เวปลิ้งค์ของหน่วยงานราชการ

เทศบาล / อบต.

เทศบาลต.แม่สาย
เทศบาลห้วยไคร้
อบต.แม่สาย
อบต.ห้วยไคร้
อบต.เวียงพางคำ
อบต.ศรีเมืองชุม
อบต.เกาะช้าง
อบต.โป่งงาม
อบต.บ้านด้าย
อบต.โป่งผา

โรงเรียน / สถานศึกษา

กศน.แม่สาย
บ้านสันทราย
ดรุณราษฏร์
โรงเรียนอาชีวะแม่สาย
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง
โรงเรียนพรพิกุล
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านด้าย
โรงเรียนศรีป่าแดง
โรงเรียนบ้านป่ายาง
โรงเรียนบ้านถ้ำตชด.
โรงเรียนบ้านน้ำจำ
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านปางห้า
โรงเรียนบ้านจ้อง
โรงเรียนบ้านถ้ำปลา
โรงเรียนบ้านเวียงพาน

หน่วยงานราชการ

สำนักงานเกษตรแม่สาย
ด่านตม.แม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านตรวจพืชแม่สาย
โรงพยาบาลแม่สาย
สาธารณสุขแม่สาย
สถานีตำรวจภูธรแม่สาย
ด่านอาหารและยาแม่สาย
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.maesai.info

www.maesai-info.com

www.measai.com

แหล่งรวม ข้อมูล ทุกอย่างของ แม่สาย ในมือคุณ